Vivat Academia, vivant Professores!

No to co.
Do pracy rodacy.
Życzę przede wszystkim studentom, bo dzisiaj It has begun.
No, ale nie można zapomnieć o pozostałych uczących się.
Niech ten rok przyniesie dużo dobrych owoców w nauce oraz 0 wyeliminowanych jednostek akademickich przy podsumowaniu semestrów.