Kategorie
Utwory muzyczne

J. S. Bach – preludium chorałowe Her Christ der ein’ge Gottes-sohn – nominacja od Skrzypeńki